Strona główna


Tradycja i Jakość Sp. z o. o. została utworzona w dniu 01.09.2015 r. poprzez przekształcenie ustawowe „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców Północ we Wrocławiu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która uzyskała wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000572508. Wspólnikami spółki ustanowieni zostali dotychczasowi członkowie spółdzielni. Spółka przejęła wszelkie zobowiązania i należności handlowe Spółdzielni.

Od 1989 roku do dnia przekształcenia funkcjonowaliśmy jako Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Północ we Wrocławiu.

Do dyspozycji naszych klientów pozostaje 13 sklepów, w tym  spod znaku Delikatesy T&J. Powołanie marki Tradycja & Jakość jest wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń i poszukiwań nowych kierunków rozwoju.

Chcąc wyjść na przeciw oczekiwaniom współczesnego konsumenta przywiązujemy wagę zarówno do szerokiego dostępu do produktów, jak i gwarancji jakości, nieustannie rozbudowujemy ofertę naszej sieci.

Kierując się zasadami wysokiej kultury handlu, w naszych placówkach znajdziecie Państwo produkty spożywcze pochodzące od najlepszych producentów krajowych i zagranicznych, artykuły chemii gospodarczej oraz artykuły gospodarstwa domowego.

Tradycja i Jakość Spółka z o. o. została utworzona we wrześniu 2015 r. poprzez przekształcenie gospodarcze „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców Północ we Wrocławiu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która uzyskała wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000572508. Wspólnikami spółki ustanowieni zostali dotychczasowi członkowie spółdzielni. Spółka przejęła wszelkie zobowiązania i należności handlowe Spółdzielni.