Cashback

Cash Back to nowa usługa, dzięki której posiadacze kart VISA i MasterCard mogą dokonać wypłaty gotówki w naszych sklepach. Realizacja transakcji jest możliwa jedynie w powiązaniu z płatnością elektroniczną za towary i usługi, zaś maksymalna kwota wypłaty wynosi 200 PLN. Obecnie usługa cash back dostępna jest dla krajowych kart debetowych systemu VISA i MasterCard opartych zarówno na pasku magnetycznym, jak i mikroprocesorze (standard EMV).

Usługa Cash Back nie jest realizowana w Delikatesach T&J: przy ul. św. Wincentego 1 i przy pl. Grunwaldzkim 22 w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Pasaż Grunwladzki.