Kontakt

Tradycja i Jakość Sp. z o.o.  (dawniej Społem PSS "Północ" we Wrocławiu)
al. Jana Kasprowicza 85, 51-146 Wrocław
tel. 71/ 377-29-82  fax 71/ 343-74-76
e-mail: sekretariat@tradycjaijakosc.com.pl
Siedziba Spółki czynna w godz. 7:00-15:00

 

Zarząd Spółki:

Anna Kowalska  Prezes Zarządu

Lech Stefański Wiceprezes Zarządu

 

Kierownictwo Spółki:

Dział Techniczno-Administracyjny

Krzysztof Płuska
Kierownik
71 377-29-19
krzysztof.pluska@tradycjaijakosc.com.pl

Jolanta Dudziak
Z-ca kierownika
71 377-29-70
jolanta.dudziak@tradycjaijakosc.com.pl

Dział Płac i Spraw Osobowych

Małgorzata Kordysz
Kierownik
71 377-29-85
malgorzata.kordysz@tradycjaijakosc.com.pl

Ewa Dymek
Z-ca kierownika
71 377-29-69
ewa.dymek@tradycjaijakosc.com.pl

Dział Księgowości

Aldona Bielawska
Z-ca Głównego Księgowego/ Kierownik
71 377-29-40
aldona.bielawska@tradycjaijakosc.com.pl

Gabriela Janiga
Z-ca kierownika
71 377-29-48
gabriela.janiga@tradycjaijakosc.com.pl

Dział Konfrontacji i Rozliczeń Faktur

Łukasz Szarawarski
Kierownik
71 377-29-91
lukasz.szarawarski@tradycjaijakosc.com.pl

Anna Klimczewska
Z-ca kierownika
71 377-29-06
anna.klimczewska@tradycjaijakosc.com.pl

Dział Handlu

Piotr Kociszewski
Dyrektor ds. handlu 
71 377-29-29
piotr.kociszewski@tradycjaijakosc.com.pl


 


 

Justyna Włodarczyk
Kierownik
71 377-29-28
justyna.wlodarczyk@tradycjaijakosc.com.pl

Maciej Szewczuk
Z-ca kierownika
71 377-29-56
maciej.szewczuk@tradycjaijakosc.com.pl


 


Sekcja Marketingu i Aranżacji
Anna Borowiak

Kierownik
71 377-29-32
anna.borowiak@tradycjaijakosc.com.pl

Dział Organizacji i Kontroli
Beata Kowalska
Kierownik
71 377-29-24
beata.kowalska@tradycjaijakosc.com.pl

Sekcja Informatyki
Wojciech Skarżyński
Kierownik
71 377-29-15
wojciech.skarzynski@tradycjaijakosc.com.pl

Sekcja Usług i Targowisk
Kamila Szymańska
71 343-84-57
ht@tradycjaijakosc.com.pl

Samodzielne Stanowisko d.s. Przetwarzania Danych
Elżbieta Karczyńska
71 377-29-42
elzbieta.karczynska@tradycjaijakosc.com.pl

Samodzielne Stanowisko d.s. BHP, p.poż i OC
Mieczysław Wojdyła
71 377-29-36
mieczyslaw.wojdyla@tradycjaijakosc.com.pl