Na sprzedaż/ Przetargi

Tradycja i Jakość Sp. z o.o. ogłasza przetarg:


Zarząd Tradycja i Jakość spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu z siedzibą przy al. Kasprowicza 85 ogłasza pisemny ograniczony przetarg na wykonanie Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego w Hali Targowej we Wrocławiu przy ulicy Piaskowej 17 na podstawie posiadanej dokumentacji wykonawczej.

Z dokumentacją wykonawczą instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego można zapoznać się w siedzibie Spółki, informacje telefoniczne: 71/377-29-36 lub 725-994-146.

Termin wykonania prac: do listopada 2018 rok
Oferta ma zawierać przyjmowane stawki do kosztorysowania  brutto i netto, całkowity koszt i terminy wykonania prac oraz stosowne dokumenty identyfikujące zleceniobiorcę:

• zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej,
• zaświadczenie o nadanym numerze NIP oraz o numerze REGON,
• uprawnienia do wykonywania zakresu prac objętych ofertą.

Oferta powinna być złożona do dnia 28.02.2018 roku do godziny 15.00 w zaklejonej i opieczętowanej kopercie w sekretariacie Spółki. Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie nierozpatrywaniem oferty. Pożądane są także referencje i informacje o dotychczasowych  realizacjach zleceń przy zabytkach. Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru oferty lub unieważnienia albo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Scan dokumentu do pobrania w pliku pdf na dole strony.

Tradycja i Jakość Sp. z o.o. sprzeda:


- boks kasowy dwucześciowy (zdjęcia) - cena 1.000 zł/netto,
- regały przyścienne,
- regały wolnostojące oraz inne drobne wyposażenie po likwidacji sklepu spożywczego,

- ciąg lad chłodniczych:
- lada chłodnicza Grazia LDG-03 1,5 m + 2,5 m (agregaty wbudowane) - cena ok. 3.000 zł/netto (do negocjacji)


Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu: 71/37-72-930 lub osobiście w siedzibie Spółki pok. 11 w godz. od 7.00 do 15.00

 

 


 

 

SKODA OCTAVIA II TDi Classic  cena detaliczna: 12.000 PLN

Pliki do pobrania