Zbiórka żywności w Delikatesach T&J

Zbiórka żywności w Delikatesach T&J w dniach 01-03.12.2017 prowadzona będzie przez wolontariuszy z Banku Żywności. Przed wejściem do sklepu będą wystawione kosze, do których można wrzucić np. mąkę, olej, przetwory mięsne, warzywne i owocowe, słodycze, a także inne produkty, które nie wymagają specjalnych warunków ich przechowywania. Podarowane zakupy trafiają do magazynów Banków Żywności, gdzie zostaną posortowane, zważone i policzone przez wolontariuszy. Z magazynów Banków Żywności żywność zostanie przekazana lokalnym organizacjom społecznym. Jej odbiorcami są: hospicja, domy samotnej matki, schroniska dla ofiar przemocy, noclegownie dla bezdomnych, jadłodajnie dla ubogich, domy dziecka i świetlice środowiskowe. Pomoc dociera głównie do rodzin wielodzietnych, osób chorych, samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych oraz osób żyjących w ubóstwie. Bank Żywności, jak co roku, chce na święta dotrzeć z pomocą żywnościową do jak największej liczby osób potrzebujących
w  Polsce i zapewnić im godne, radosne święta.

Zbiórki żywności prowadzona będzie według następującego harmonogramu:

Delikatesy T&J w Pasażu Grunwaldzkim (pl. Grunwaldzki 22)

Piątek 01.12.2017                  16:00-20:00

Sobota 02.12.2017                 10:00-20:00

Niedziela 03.12.2017             10:00-20:00

 

Delikatesy T&J (ul. Św. Wincentego 1)

Piątek 01.12.2017                  16:00-20:00

Sobota 02.12.2017                 10:00-15:30

Niedziela 03.12.2017             10:00-20:00

 

Delikatesy T&J (ul. Jemiołowa 42a)

Piątek 01.12.2017                  16:00-20:00

Sobota 02.12.2017                   9:00-19:00

Niedziela 03.12.2017             10:00-14:00